تماس : 09126960490

 

اجرای برنامه های استاندارد سرویس و نگهداری ماشین آلات معدنی و راهسازی در پروژه ها و معادن بر طبق متد روز دنیا و توصیه ها ی فنی کمپانی های سازنده ماشین آلات به صورت پیمان 

کاری و قرارداد سرویس و نگهداری ماشین آلات در پروژه های معدنی و راهسازی

کلمات کلیدی:سرویس ماشین آلات معدنی و راهسازی-نگهداری ماشین آلات معدنی و راهسازی-پیمانکار سرویس و نگهداری-قرارداد نگهداری ماشین آلات معدنی و راهسازی

پیمایش به بالا