تماس : 09126960490

 

برنامه ریزی و تدوین نظارت و کنترل کلیه فعالیتهای ماشین آلاتی اعم از اپراتوری-سرویس و نگهداری-تعمیرات –سوخت –آموزش –نظارت وغیره  در کنار ثبت و ظبط کلیه فعالیتهای کارکرد و 

هزینه ها به صورت روزانه با امکان گزارش گیری لحظه ایی از اهداف ایجاد دفتر فنی ماشین آلات در پروژه های عمرانی و معادن میباشد کاسپین پیشرو ماشین آمادگی دارد ضمن عقد قرارداد 

پیمان مدیریت ماشین آلات  و انجام سرویس و نگهداری اصولی و تعمیرات تخصصی ماشین آلات معدنی و راهسازی نسبت به ایجاد دفتر فنی ماشین آلات در پروژه ها و معادن اقدام نماید

کلمات کلیدی:مدیریت ماشین آلات معدنی و راهسازی-مدیریت پیمان ماشین آلات معدنی و راهسازی-تعمیرات ماشین آلات راهسازی- سرویس و نگهداری ماشین آلات معدنی و راهسازی

پیمایش به بالا