تماس : 09126960490

آنالیز روغن ocm

 

امکان شناسایی و پیشگیری از صدمات جدی در ماشین آلات معدنی و عمرانی با استفاده از اطلاعات به دست آماده از آنالیز روغن استفاده شده در ماشین آلات دست آورد جدیدی در حوزه عیب 

یابی ماشین آلات نمیباشد برنامه ریزی و آنالیز دقیق روغن استفاده شده در قسمتهای مختلف دستگاه و شناخت دقیق عناصر موجود به همراه برنامه ریزی دقیق واستفاده از متخصصین 

امرشناختی کامل از وضعیت لحظه ایی قطعات اجزای مختلف دستگاه ایجاد میکند که موجب جلوگیری از پیشرفت خرابی ها و کاهش هزینه های خرابی و خواب دستگاه میشودشرکتهای علم 

محور سالهاست با استفاده از این تکنولوژی در جهت کاهش هزینه ها و همچنین توقف ناگهانی ماشین آلات خود بر اثر خرابی های ناگهانی گام برداشته اند شرکت کاسپین پیشرو 

پیمانکارتخصصی نگهداری و تعمیرات ماشین آلات معدنی و راهسازی مجری برنامه های  پیشگیرانه ومهندسی نت ماشین آلات معدنی  و راهسازی شامل آنالیز روغن ماشین آلات-وسرویس و 

نگهداری استاندارد ماشین آلات معدنی و راهسازی

کلمات کلیدی: مهندسی نت ماشین آلات معدنی و راهسازی-جلوگیری ازخرابی ماشین آلات معدنی و راهسازی-تعمیرگاه ماشین آلات معدنی و راهسازی-آنالیز رو غن ماشین آلات معدنی و 

راهسازی- پیمانکارسرویس و نگهداری ماشین آلات معدنی و راهسازی –

پیمایش به بالا