تماس : 09126960490

 

اجرای برنامه های آموزشی عمومی در زمینه اپراتوری –سرویس و نگهداری –عیب یابی و عملکرد اجزا مختلف ماشین آلات معدنی و راهسازی در پروژه جهت افزایش آگاهی و توانمند سازی 

پرسنل کارگاه

کلمات کلیدی: آموزش سرویس ونگهداری ماشین آلات معدنی وعمرانی-آموزش ماشین آلات معدنی -آموزش اپراتوری ماشین آلات راهسازی-آموزش عیب یابی ماشین آلات معدنی-

پیمایش به بالا