تماس : 09126960490

قطعات گیربکس و اکسل zf

قطعات گیربکس و اکسل ZF

تامین و عرضه قطعات یدکی انواع گیربکس  زد اف 200و  زد اف180 مکانیکی و برقی و اکسلهای زداف ومریتور مورد استفاده در لودرهای هیوندا و لودر های چینی مانند 

لودر دلتا-لیوگانگ-فوتون-چانگلین-XCMG-XGMA وغیره شامل انواع دیسک آهنی و صفحه گرافیتی گیربکس زد اف 200-قطعات گیربکس 180 زد اف  شامل صفحه آهنی و 

گرافیتی گیربکس زد اف-توربین گیربکس زد اف-دست دنده-پمپ حرکت گیربکس زد اف-کیت گیربکس زداف-)دیسک و صفحه چرخ لودرهای چینی- دنده های کریرچرخ 

لودر های چینی-توربین لودرهای چینی- سیمکشی گیربکس زد اف-پمپ 

حرکت لودار های چینی- دیفرانسیل کامل لودر چینی-کرانویل و پینیون لودرهای چینی-دنده دیشلی لودرهای چینی- دنده های کریر چرخ لودرهای هیوندا

کلمات  کلیدی: قطعات گیربکس زداف200-قطعات گیربکس زد اف180-توربین لودر چینی-دست دنده لودر چینی-سیم کشی لودر چینی- دیفرانسیل لودر چینی- کرانویل 

پینیون لودرچینی-قطعات گیربکس لودرهیوندا- قطعات گیربکس لودر چینی-توربین لودر هیوندا-دیفرانسیل لودر هیوندا- دیسک و صفحه چرخ لودر چینی-اکسل مریتور-سیم 

کشی گیربگس زد اف

قطعات گیربکس و اکسل ZF

پیمایش به بالا