تماس : 09126960490

تعمیرات گریدر

تعمیرات گریدر

گریدر یکی از ماشین آلات ثابت و پر کاربرد پروژه های راهسازی میباشد از گریدرها برای پخش خاک-تنظیم سطح راه-تنظیم شیب سطح راه-کانال سازی-مخلوط کردن 

انواع خاک با دانه بندی مختلف-پخش آسفالت-برف روبی و غیره استفاده میشود گریدر به طور کلی از اجزای ثابتی مانند شاسی-موتور- سیستم های انتقال قدرت(حرکت) 

-سیستمهای هیدرولیک-

تیغه  و در برخی موارد ریپرمیباشد

کاسپین پیشرو ماشین مجری فعالیتهای فنی و عیب یابی انواع گریدر شامل عیب یابی- تعمیر و راه اندازی تخصصی انواع ماشین آلات رهسازی گردیدر شامل تعمیرات 

موتور-تعمیرات گیربکس –تعمیرات پمپ هیدرولیک-تعمیرات شیرهای کنترل هیدرولیک-تعمیرات جکهای هیدرولیک-تعمیرات مندل و چرخ-تعمیرات سیمکشی و برق انواع 

کوماتسو – انواع گریدرکاترپیلار – انواع گریدر هپکو وانواع گریدرهای چینی وهاتسو-شانتایی وتیراژه –فان غیره شامل تعمیرات اساسی موتور- گیربکس – پمپ و شیر 

کنترل هیدرولیک – دیفرانسیل و چرخ-تعمیر و بازسازی سیمکشی GD705کوماتسو کوماتسو- تعمیرات اساسی موتور- گیربکس – پمپ و شیر کنترل هیدرولیک – 

دیفرانسیل و چرخ-تعمیر و بازسازی سیمکشی گریدرGD661کوماتسو – تعمیرات اساسی موتور- گیربکس – پمپ و شیر کنترل هیدرولیک – دیفرانسیل و چرخ-تعمیرات و 

بازسازی سیمکشی گریدر14G کاترپیلار- تعمیرات اساسی موتور- گیربکس – پمپ و شیر کنترل هیدرولیک – دیفرانسیل و چرخ-تعمیر و بازسازی سیمکشی 

گریدر12Gکاترپیلار- تعمیرات اساسی موتور- گیربکس – پمپ و شیر کنترل هیدرولیک – دیفرانسیل و چرخ-تعمیرات و بازسازی سیمکشی 16Gکاترپیلار- تعمیرات اساسی 

موتور- گیربکس – پمپ و شیر کنترل هیدرولیک – دیفرانسیل و چرخ-تعمیر و بازسازی سیمکشی 13Gکاترپیلار- تعمیرات اساسی موتور- گیربکس – پمپ و شیر کنترل 

هیدرولیک – دیفرانسیل و چرخ-تعمیرات و بازسازی سیمکشی  هپکوHG180  – تعمیرات اساسی موتور- گیربکس – پمپ و شیر کنترل هیدرولیک – دیفرانسیل و چرخ-

تعمیرات و بازسازی سیمکشی فان – تعمیر اساسی موتور- گیربکس – پمپ و شیر کنترل هیدرولیک – دیفرانسیل و چرخ-تعمیر و بازسازی سیمکشی گریدرچانگلین 

و عیب یابی انواع گریدر به صورت تخصصی و تضمین کارکرد

تعمیرات گریدر

کلمات کلیدی:

تعمیرات  کوماتسو-تعمیر گیربکس گریدر کوماتسو-تعمیرات کاترپیلار-تعمیر گیربکس کاترپیلار-تعمیرات موتور هپکو-تعمیر گیربکس 

گریدر هپکو-تعمیر گریدر چینی-تعمیرات 661 کوماتسو-تعمیرات 705 کوماتسو-تعمیرات فان- تعمیرات موتور  کوماتسو-تعمیرات  چانگلین-

تعمیرات هپکوHG180

پیمایش به بالا