تماس : 09126960490

تعمیرات لیفتراک دیزلی

تعمیرات لیفتراک دیزلی

لیفتراکهای دیزلی یکی ازپرکاربرد ترین ماشین آلات برای جابجایی اجسام سنگین در کارخانجات و پروژه های عمرانی میباشند لیفتراکهای دیزلی در تناژهای مختلف جهت 

جابجایی انواع پالت-اجسام-و لوازم سنگین در کارگاهها و کارخانه جات مورد استفاده قرار میگیرند به طورکلی لیفتراکهای دیزلی از یک موتور دیزلی به عنوان منبع قدرت-

شاسی و دکل-سیستمهای هیدرولیک جهت بالابر و فرمان –سیستمهای انتقال قدرت جهت حرکت  و سیستم های ترمز بهره میبرند کاسپین پیشرو ماشین مجری فعالیتهای 

فنی و تعمیراتی انواع لیفتراک دیزلی شامل عیب یابی-تعمیرات و راه اندازی تخصصی انواع لیفتراکهای دیزلی کوماتسو-کاترپیلار-هایستر-سهند و غیره شامل تعمیرات  موتور 

لیفتراک 5تن کوماتسو- تعمیرات گیربکس لیفتراک5 تن کوماتسو- تعمیرات پمپ هیدرولیک لیفتراک 5 تن کوماتسو-تعمیرات برق  و سیمکشی لیفتراک 5تن کوماتسو- 

 تعمیرات موتور لیفتراک 3تن کوماتسو- تعمیرات گیربکس لیفتراک3 تن کوماتسو- تعمیرات پمپ هیدرولیک لیفتراک 3 تن کوماتسو-تعمیرات برق  وسیمکشی لیفتراک 

3تن کوماتسو- موتور لیفتراک 10تن کوماتسو- تعمیرات گیربکس لیفتراک10 تن کوماتسو- تعمیرات پمپ هیدرولیک لیفتراک 10 تن کوماتسو-تعمیرات برق  وسیمکشی 

لیفتراک 10تن کوماتسو -تعمیر موتور لیفتراک کاترپیلار-تعمیر گیربکس لیفتراک کاترپیلار-تعمیر پمپ هیدرولیک لیفتراک کاترپیلار-تعمیر سیمکشی لیفتراک کاترپیلار-تعمیر 

موتور لیفتراک هایستر-تعمیر گیربکس لیفتراک هایستر-تعمیر موتور لیفتراک سپاهان-تعمیر گیربکس لیفتراک سپاهان- تعمیر موتورلیفتراک سهند -تعمیر گیربکس لیفتراک 

سهند-تعمیر پمپ هیدرولیک لیفتراک سهند-تعمیر سیمکشی لیفتراک سهند- – 

تعمیرات لیفتراک دیزلی

تعمیر موتورلیفتراک 3ونیم تن سهند -تعمیر گیربکس لیفتراک 3ونیم تن سهند-تعمیر پمپ 

هیدرولیک لیفتراک 3ونیم تن سهند-تعمیر سیمکشی لیفتراک 3ونیم تن سهند – تعمیر موتورلیفتراک هیوندا -تعمیر گیربکس لیفتراک هیوندا-تعمیر پمپ هیدرولیک لیفتراک 

هیوندا-تعمیر سیمکشی لیفتراک هیوندا- تعمیر موتورلیفتراک تویوتا -تعمیر گیربکس لیفتراک تویوتا-تعمیر پمپ هیدرولیک لیفتراک تویوتا-تعمیر سیمکشی لیفتراک هیوندا 

تویوتا-تعمیر موتورلیفتراک زوملاین -تعمیر گیربکس لیفتراک زوملاین-تعمیر پمپ هیدرولیک لیفتراک زوملاین-تعمیر سیمکشی لیفتراک زوملاین- تعمیر موتورلیفتراک کلارک-

تعمیر گیربکس لیفتراک کلارک-تعمیر پمپ هیدرولیک لیفتراک کلارک-تعمیر سیمکشی لیفتراک کلارک و غیره به صورت تخصصی و تضمین کارکرد

کلمات کلیدی:

تعمیرات موتورلیفتراک کوماتسو-تعمیرات موتورلیفتراک کاترپیلار-تعمیر گیربکس لیفتراک کوماتسو-تعمیر سیمکشی لیفتراک کوماتسو-تعمیر موتور لیفتراک 

هایستر-تعمیر گیربکس لیفتراک هایستر-تعمیرات لیفتراک دیزلی-سیکشی لیفتراک-تعمیر گیربکس لیفتراک کاترپیلار-تعمیر لیفتراک هیوندا-تعمیر لیفتراک سپاهان-تعمیر 

لیفتراک زوملاین

پیمایش به بالا